♥♥ Best ♥♥ Friend ♥♥ Forever♥♥

Welcome to the forum
 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 9 (phần 3)

Go down 
Tác giảThông điệp
admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 24
Join date : 10/11/2011
Age : 20
Đến từ : Trà Vinh

Bài gửiTiêu đề: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 9 (phần 3)   Wed Nov 30, 2011 6:50 pm

Câu 201. (Mức 2)
Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:
A. Làm quỳ tím hoá xanh B. Làm quỳ tím hoá đỏ
C. Phản ứng được với magiê giải phóng khí hidrô D. Không làm đổi màu quỳ tím
Câu 202: (Mức 3)
Dẫn 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào x g dung dịch KOH 5,6%. Để thu được muối KHCO3 duy nhất thì x có giá trị là:
A. 75g B. 150 g C. 225 g D. 300 g
Câu 203: (Mức 3)
Dùng 400ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M hấp thụ hoàn toàn V lít khí SO2 (đktc). Sau phản ứng thu được muối BaSO3 không tan. Giá trị bằng số của V là:
A. 0,896 lít B. 0,448 lít C. 8,960 lít D. 4,480 lít
Câu 204: (Mức 3)
Nhiệt phân hoàn toàn 19,6g Cu(OH)2 thu được một chất rắn màu đen, dùng khí H2 dư khử chất rắn màu đen đó thu được một chất rắn màu đỏ có khối lượng là:
A. 6,4 g B. 9,6 g C. 12,8 g D. 16 g
Câu 205: (Mức 3)
Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M vào 250ml dung dịch H2SO4 0,3M. Khối lượng kết tủa thu được là:
A. 17,645 g B. 16,475 g C. 17,475 g D. 18,645 g
Câu 206: (Mức 3)
Trộn 400g dung dịch KOH 5,6% với 300g dung dịch CuSO4 16%. Khối lượng kết tủa thu được là:
A. 9,8 g B. 14,7 g C. 19,6 g D. 29,4 g
Câu 207: (Mức 3)
Nhiệt phân hoàn toàn x g Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi thu được 24g chất rắn. Giá trị bằng số của x là:
A. 16,05g B. 32,10g C. 48,15g D. 72,25g
Câu 208: (Mức 3)
Cho 200ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 200ml dung dịch H2SO4 1M, sau phản ứng cho thêm một mảnh Mg dư vào sản phẩm thấy thoát ra một thể tích khí H2 (đktc) là:
A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 3,36 lít D. 6,72 lít

Câu 209: (Mức 3)
Để trung hoà 200ml hỗn hợp chứa HCl 0,3M và H2SO4 0,1M cần dùng V (ml) dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Giá trị của V là:
A. 400 ml B. 350 ml C. 300 ml D. 250 ml
Câu 210: (Mức 3)
Cho dung dịch chứa 0,9 mol NaOH vào dung dịch có chứa a mol H3PO4. Sau phản ứng chỉ thu được muối Na3PO4 và H2O. Giá trị của a là:
A. 0,3 mol B. 0,4 mol C. 0,6 mol D. 0,9 mol
Câu 211: (Mức 3)
Cho 200g dung dịch KOH 8,4% hoà tan 14,2g P2O5. Sản phẩm thu được sau phản ứng chứa các chất tan là:
A. K3PO4 và K2HPO4 B. KH2PO4 và K2HPO4
C. K3PO4 và KOH D. K3PO4 và H3PO4
Câu 212: (Mức 3)
Trung hoà hoàn toàn 200ml dung dịch KOH 0,5M bằng 200g dung dịch HCl a%. Nồng độ phần trăm của dung dịch ( a%) là:
A. 1,825% B. 3,650% C. 18,25% D. 36,50%
Câu 213: (Mức 3)
Cho 40g dung dịch Ba(OH)2 34,2% vào dung dịch Na2SO4 14,2% . Khối lượng dung dịch Na2SO4 vừa đủ phản ứng là:
A. 100g B. 40g C. 60g D. 80g

BÀI 8 : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG
Câu 214: (Mức 1)
Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là:
A. Na2CO3 B. KCl C. NaOH D. NaNO3
Câu 215: (Mức 1)
Dung dịch có độ bazơ mạnh nhất trong các dung dịch có giá trị pH sau:
A. pH = 8 B. pH = 12 C. pH = 10 D. pH = 14
Câu 216: (Mức 1)
Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:
A. HCl, NaOH B. H2SO4, HNO3
C. NaOH, Ca(OH)2 D. BaCl2, NaNO3
Câu 217: (Mức 1)
Để phân biệt hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:
A. Quỳ tím B. HCl C. NaCl D. H2SO4
Câu 218: (Mức 1)
NaOH có tính chất vật lý nào sau đây ?
A.Natri hiđroxit là chất rắn không màu, ít tan trong nước
B. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt
C. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh và không tỏa nhiệt
D. Natri hiđroxit là chất rắn không màu, không tan trong nước, không tỏa nhiệt.
Câu 219: (Mức 1)
Dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch NaOH có những tính chất hóa học của bazơ tan vì:
A.Làm đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với oxit axit.
B. Làm đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với axit.
C. Làm đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với oxit axit và axit.
D. Tác dụng với oxit axit và axit.
Câu 220: (Mức 1)
Cặp chất không thể tồn tại trong một dung dịch ( tác dụng được với nhau) là:
A. Ca(OH)2 , Na2CO3 B. Ca(OH)2 , NaCl
C. Ca(OH)2 , NaNO3 D. NaOH , KNO3
Câu 221: (Mức 1)
Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ:
A. Làm quỳ tím chuyển đỏ
B. Làm quỳ tím chuyển xanh
C. Làm dung dịch phenolphtalein không màu chuyển đỏ.
D. Không làm thay đổi màu quỳ tím.
Câu 222: (Mức 1)
Dung dịch NaOH và dung dịch KOH không có tính chất nào sau đây?
A.Làm đổi màu quỳ tím và phenophtalein
B. Bị nhiệt phân hủy khi đun nóng tạo thành oxit bazơ và nước.
C. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
D. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước
Câu 223: (Mức 1)
Cặp oxit phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ là:
A. K2O, Fe2O3. B. Al2O3, CuO. C. Na2O, K2O. D. ZnO, MgO.
Câu 224: (Mức 1)
Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao:
A.Ca(OH)2, NaOH, Zn(OH)2, Fe(OH)3
B. Cu(OH)2, NaOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2
C.Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2
D. Zn(OH)2, Ca(OH)2, KOH, NaOH
Câu 225: (Mức 2)
Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy:
A.Fe(OH)3, BaCl2, CuO, HNO3. B. H2SO4, SO2, CO2, FeCl2
C. HNO3, HCl, CuSO4, KNO3 D. Al, MgO, H3PO4, BaCl2
Câu 226: (Mức 2)
Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?
A.NaCl, HCl, Na2CO3, KOH B.H2SO4, NaCl, KNO3, CO2
C. KNO3, HCl, KOH, H2SO4 D. HCl, CO2, Na2CO3, H2SO4
Câu 227: (Mức 2)
Cặp chất cùng tồn tại trong dung dịch ( không tác dụng được với nhau) là:
A. NaOH, KNO3 B. Ca(OH)2, HCl
C. Ca(OH)2, Na2CO3 D. NaOH, MgCl2
Câu 228: (Mức 2)
Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại: HCl, H2S, CO2, SO2. Dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?
A. Muối NaCl B. Nước vôi trong C. Dung dịch HCl D. Dung dịch NaNO3
Câu 229: (Mức 2)
Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch các chất sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Thuốc thử để nhận biết cả ba chất là:
A.Quỳ tím và dung dịch HCl B. Phenolphtalein và dung dịch BaCl2
C. Quỳ tím và dung dịch K2CO3 D. Quỳ tím và dung dịch NaCl
Câu 230: (Mức 2)
Cặp chất khi phản ứng với nhau tạo thành chất kết tủa trắng :
A. Ca(OH)2 và Na2CO3. B. NaOH và Na2CO3.
C. KOH và NaNO3. D. Ca(OH)2 và NaCl
Câu 231: (Mức 2)
Cặp chất khi phản ứng với nhau tạo ra dung dịch NaOH và khí H2:
A. Na2O và H2O. B. Na2O và CO2.
C. Na và H2O. D. NaOH và HCl
Câu 232: (Mức 2)
Cặp chất đều làm đục nước vôi trong Ca(OH)2 :
A.CO2, Na2O. B.CO2, SO2.
C.SO2, K2O D.SO2, BaO
Câu 233: (Mức 2)
Dãy các bazơ đều làm đổi màu quỳ tím và dung dịch phenolphtalein :
A.KOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Zn(OH)2 B. NaOH, Al(OH)3, Ba(OH)2, Cu(OH)2
C. Ca(OH)2, KOH, Zn(OH)2, Fe(OH)2 D. NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2
Câu 234: (Mức 2)
Dung dịch NaOH và dung dịch Ca(OH)2 không phản ứng với cặp chất:
A.HCl, H2SO4 B. CO2, SO3
C.Ba(NO3)2, NaCl D. H3PO4, ZnCl2
Câu 235: (Mức 2)
Thành phần phần trăm của Na và Ca trong hợp chất NaOH và Ca(OH)2 lần lượt là:
A. 50,0 %, 54,0 % B. 52,0 %, 56,0 %
C. 54,1 %, 57,5 % D. 57, 5% , 54,1 %
Câu 236: (Mức 2)
Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy:
A.CO2, P2O5, HCl, CuCl2 B.CO2, P2O5, KOH, CuCl2
C. CO2, CaO, KOH, CuCl2 D. CO2, P2O5, HCl, KCl
Câu 237: (Mức 2)
NaOH rắn có khả năng hút nước rất mạnh nên có thể dùng làm khô một số chất. NaOH làm khô khí ẩm nào sau đây?
A. H2S. B. H2. C. CO2. D. SO2.
Câu 238: Mức 3)
Cho 2,24 lít khí CO2 ( đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch Ca(OH)2 , chỉ thu được muối CaCO3. Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 cần dùng là:
A. 0,5M B. 0,25M C. 0,1M D. 0,05M
Câu 239: (Mức 3)
Hòa tan 30 g NaOH vào 170 g nước thì thu được dung dịch NaOH có nồng độ là:
A. 18% B. 16 % C. 15 % D. 17 %
Câu 240: (Mức 3)
Dẫn 22,4 lít khí CO2 ( đktc) vào 200g dung dịch NaOH 20%. Sau phản ứng tạo ra sản phẩm nào trong số các sản phẩm sau:
A. Muối natricacbonat và nước. B. Muối natri hidrocacbonat
C. Muối natricacbonat. D.Muối natrihiđrocacbonat và natricacbonat
Câu 241: (Mức 3)
Trung hòa 200 g dung dịch NaOH 10% bằng dung dịch HCl 3,65%. Khối lượng dung dịch HCl cần dùng là:
A. 200g B. 300g C. 400g D. 500g
Câu 242: (Mức 3)
Hòa tan 112 g KOH vào nước thì được 2 lit dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:
A. 2,0M B. 1,0M C. 0,1M D. 0,2M
Câu 243: (Mức 3)
Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch H2SO4 10%. Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là:
A . 98 g B. 89 g C. 9,8 g D.8,9 g
Câu 244: (Mức 3)
Hòa tan 6,2 g Na2O vào nước được 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:
A .0,1M B. 0,2 M C. 0,3M D. 0,4M
Đáp án: A
Câu 245: (Mức 3)
Hòa tan 80 g NaOH vào nước thu được dung dịch có nồng độ 1M. Thể tích dung dịch NaOH
là: A. 1 lít B. 2 lít C. 1,5 lít D. 3 lít
BÀI 9: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MUỐI
Câu 246: (Mức 1)
Các cặp chất cùng tồn tại trong 1 dung dịch (không phản ứng với nhau):

1. CuSO4 và HCl
2. H2SO4 và Na2SO3
3. KOH và NaCl
4. MgSO4 và BaCl2

A. (1; 2)
B. (3; 4)
C. (2; 4)
D. (1; 3)

Câu 247: (Mức 1)
Cho dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với muối natrisunfit ( Na2SO3). Chất khí nào sinh ra ?

A. Khí hiđro
B. Khí oxi
C. Khí lưu huỳnhđioxit
D. Khí hiđro sunfua

Câu 248: (Mức 2)
Có thể dùng dung dịch HCl để nhận biết các dung dịch không màu sau đây:

A. NaOH, Na2CO3, AgNO3
B. Na2CO3, Na2SO4, KNO3
C. KOH, AgNO3, NaCl
D. NaOH, Na2CO3, NaCl

Câu 249: (Mức 1)
Các Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng ?
1. CaCl2+Na2CO3
2. CaCO3+NaCl
3. NaOH+HCl
4. NaOH+KCl

A. 1 và 2
B. 2 và 3
C. 3 và 4
D. 2 và

Câu 250: (Mức 1)
Điện phân dung dịch NaCl bão hoà, có màng ngăn giữa hai điện cực, sản phẩm thu được là:

A. NaOH, H2, Cl2
B. NaCl, NaClO, H2, Cl2
C. NaCl, NaClO, Cl2
D. NaClO, H2 và Cl2

Câu 251: (Mức 1)
Cho 50 g CaCO3 vào dung dịch HCl dư thể tích CO2 thu được ở đktc là:

A. 11,2 lít
B. 1,12 lít
C. 2,24 lít
D. 22,4 lít

Câu 252: (Mức 2)
Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng quan sát được là:

A. Có kết tủa trắng xanh.
B. Có khí thoát ra.
C. Có kết tủa đỏ nâu.
D. Kết tủa màu trắng.

Câu 253: (Mức 1)
Cho phương trình phản ứng
Na2CO3+ 2HCl 2NaCl + X +H2O
X là:

A. CO
B. CO2
C. H2
D. Cl2

Câu 254: (Mức 3)
Hãy cho biết muối nào có thể điều chế bằng phản ứng của kim loại với dung dịch Axit H2SO4 loãng ?
A. ZnSO4
B. Na2SO3
C. CuSO4
D. MgSO3

Câu 255: (Mức 1)
Dung dịch của chất X có pH>7 và khi cho tác dụng với dung dịch kali sunfat( K2SO4) tạo ra chất không tan (kết tủa). Chất X là:

A. BaCl2
B. NaOH
C. Ba(OH)2
D. H2SO4

Câu 256: (Mức 1)
Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong 1 dung dịch (phản ứng với nhau) ?
A. NaOH, MgSO4
B. KCl, Na2SO4
C. CaCl2, NaNO3
D. ZnSO4, H2SO4

Câu 257: (Mức 1)
Dung dịch tác dụng được với các dung dịch : Fe(NO3)2, CuCl2 là:
A. Dung dịch NaOH
B. Dung dịch HCl
C. Dung dịch AgNO3
D. Dung dịch BaCl2

Câu 258: (Mức 2)
Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối trong mỗi cặp chất sau:

A. Na2SO4 và Fe2(SO4)3
B. Na2SO4 và K2SO4
C. Na2SO4 và BaCl2
D. Na2CO3 và K3PO4
Câu 259: (Mức 2)
Để làm sạch dung dịch đồng nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat AgNO3. Ta dùng kim loại:

A. Mg
B. Cu
C. Fe
D. Au


Câu 260: (Mức 2)
Những cặp nào sau đây có phản ứng xảy ra:

1. Zn+HCl
2. Cu+HCl
3. Cu+ZnSO4 
4. Fe+CuSO4 

A. 1; 2
B. 3; 4
C. 1; 4
D. 2; 3

Câu 261: (Mức 1)
Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là:

A. Na2CO3, Na2SO3, NaCl
B. CaCO3, Na2SO3, BaCl2
C. CaCO3,BaCl2, MgCl2
D. BaCl2, Na2CO3, Cu(NO3)2

Câu 262: (Mức 3)
Để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch CuCl2, FeCl3, MgCl2 ta dùng:

A. Quỳ tím
B. Dung dịch Ba(NO3)2
C. Dung dịch AgNO3
D. Dung dịch KOH

Câu 263: (Mức 2)
Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl2 đển khi kết tủa không tạo thêm nữa thì dừng lại. Lọc kết tủa rồi đem nung đến khối lượng không đổi. Thu được chất rắn nào sau đây:

A. Cu
B. CuO
C. Cu2O
D. Cu(OH)2.

Câu 264: (Mức 1)
Phản ứng biểu diễn đúng sự nhiệt phân của muối Canxi Cacbonat:

A. 2CaCO3 2CaO+CO+O2
B. 2CaCO3 3CaO+CO2
C. CaCO3 CaO +CO2
D. 2CaCO3 2Ca +CO2 +O2
Câu 265: (Mức 1)

Lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ phản ứng của cặp chất:

A. Na2SO4+CuCl2
B. Na2SO3+NaCl
C. K2SO3+HCl
D. K2SO4+HCl

Câu 266: (Mức 3)
Khi cho 200g dung dịch Na2CO3 10,6% vào dung dịch HCl dư, khối lượng khí sinh ra:

A. 4,6 g
B. 8 g
C. 8,8 g
D. 10 g

Câu 267: (Mức 1)
Muối đồng (II) sunfat (CuSO4) có thể phản ứng với dãy chất:

A. CO2, NaOH, H2SO4,Fe
B. H2SO4, AgNO3, Ca(OH)2, Al
C. NaOH, BaCl2, Fe, H2SO4
D. NaOH, BaCl2, Fe, Al

Câu 268: (Mức 3)
Cho các chất CaCO3, HCl, NaOH, BaCl2, CuSO4, có bao nhiêu cặp chất có thể phản ứng với nhau ?
A. 2
B. 4
C. 3
D. 5

Câu 269: (Mức 2)
Cho 200g dung dịch KOH 5,6% vào dung dịch CuCl2 dư, sau phản ứng thu được lượng chất kết tủa là:

A. 19,6 g
B. 9,8 g
C. 4,9 g
D. 17,4 g

Câu 270: (Mức 2)
Cho a g Na2CO3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí ở đktc. Vậy a có giá trị:

A. 15,9 g
B. 10,5 g
C. 34,8 g
D. 18,2 g

Câu 271: (Mức 1)

Dãy chất nào sau đây bị nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao:

A. BaSO3, BaCl2, KOH, Na2SO4
B. AgNO3, Na2CO3, KCl, BaSO4
C. CaCO3, Zn(OH)2, KNO3, KMnO4
D. Fe(OH)3, Na2SO4, BaSO4, KCl
Câu 272: (Mức 1)
Hợp chất nào sau đây bị nhiệt phân hủy tạo ra hợp chất oxit và một chất khí làm đục nước vôi trong

A. Muối sufat
B. Muối cacbonat không tan
C. Muối clorua
D. Muối nitrat

Câu 273: (Mức 2)
Trường hợp nào tạo ra chất kết tủa khi trộn 2 dung dịch sau ?

A. NaCl và AgNO3
B. NaCl và Ba(NO3)2
C. KNO3 và BaCl2
D. CaCl2 và NaNO3

Câu 274: (Mức 1)
Dung dịch tác dụng được với Mg(NO3)2:
A. AgNO3 B. HCl C. KOH D. KCl
Câu 275: (Mức 1)
Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ?

A. 2Na + 2H2O  2NaOH + H2
B. BaO + H2O  Ba(OH)2
C. Zn + H2SO4  ZnSO4 +H2
D. BaCl2+H2SO4  BaSO4 + 2HCl

Câu 276: (Mức 3)
Để làm sạch dung dịch ZnSO4 có lẫn CuSO4. ta dùng kim loại:
A. Al B. Cu C. Fe D. Zn


Câu 277: (Mức 1)
Chất tác dụng được với dung dịch CuCl2 là:
A. NaOH B. Na2SO4 C. NaCl D. NaNO3
Đáp án: A
Câu 278: (Mức 3)
Cho sơ đồ sau:
Thứ tự X, Y, Z phù hợp với dãy chất:

A. Cu(OH)2, CuO, CuCl2
B. CuO, Cu(OH)2, CuCl2
C. Cu(NO3)2, CuCl2, Cu(OH)2
D. Cu(OH)2, CuCO3, CuCl2

Câu 279: (Mức 3)
Trộn dung dịch có chứa 0,1mol CuSO4 và một dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, lọc kết tủa, rửa sạch rồi đem nung đến khối lượng không đổi thu được m g chất rắn. Giá trị m là:

A. 8 g
B. 4 g
C. 6 g
D. 12 g

Câu 280: (Mức 3)
Khi phân hủy bằng nhiệt 14,2 g CaCO3 và MgCO3 ta thu được 3,36 lít CO2 ở đktc. Thành phần phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp đầu là:

A. 29,58% và 70,42%
B. 70,42% và 29,58%
C. 65% và 35%
D. 35% và 65%

Câu 281: (Mức 3)
Cho 500 ml dung dịch NaCl 2M tác dụng với 600 ml dung dịch AgNO3 2M. Khối lượng kết tủa thu được là:

A. 143,5 g
B. 14,35 g
C. 157,85 g
D. 15,785 g

Câu 282: (Mức 2)
Trộn 2 dung dịch nào sau đây sẽ không xuất hiện kết tủa ?
A. BaCl2, Na2SO4
B. Na2CO3, Ba(OH)2
C. BaCl2, AgNO3
D. NaCl, K2SO4

Câu 283: (Mức 3)
Từ Zn, dung dịch H2SO4 loãng, CaCO3, KMnO4 có thể điều chế trực tiếp những khí nào sau đây ?

A. H2, CO2, O2
B. H2, CO2, O2, SO2
C. SO2, O2, H2
D. H2, O2,Cl2

Câu 284: (Mức 2)
Trộn những cặp chất nào sau đây ta thu được NaCl ?
A. Dung dich Na2CO3 và dung dịch BaCl2.
B. Dung dịch NaNO3 và CaCl2.
C. Dung dịch KCl và dung dịch NaNO3
D. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch KCl
Câu 285: (Mức 1)
Hợp chất bị nhiệt phân hủy thoát ra khí làm than hồng bùng cháy:

A. Muối cacbonat không tan
B. Muối sunfat
C. Muối Clorua
D. Muối nitrat

Câu 286: (Mức 1)
Số mol của 200 gam dung dịch CuSO4 32% là:

A. 0,4 mol
B. 0,2 mol
C. 0,3 mol
D. 0,25 mol

Câu 287: (Mức 3)
Cho 20 gam CaCO3 vào 200 ml dung dịch HCl 3M. Số mol chất còn dư sau phản ứng là:

A. 0,4 mol
B. 0,2 mol
C. 0,3 mol
D. 0,25 mol

Câu 288: (Mức 1)
Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa màu xanh?
A. Cho Al vào dung dịch HCl.
B. Cho Zn vào dung dịch AgNO3.
C. Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3.
D. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4.
Câu 289: (Mức 1)
Chất phản ứng được với CaCO3 là:
A. HCl
B. NaOH
C. KNO3
D. Mg

Câu 290: (Mức 1)
Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Na2CO3, CaSO3, Ba(OH)2.
B. NaHCO3, Na2SO4, KCl.
C. NaCl, Ca(OH)2, BaCO3.
D. AgNO3, K2CO3, Na2SO4

Câu 291: (Mức 2)
Cho 10,6 g Na2CO3 vào 200 g dung dịch HCl (vừa đủ). Nồng độ % của dung dịch HCl cần dùng là:

A. 36,5 %
B. 3,65 %
C. 1,825%
D. 18,25%

Câu 292: (Mức 3)
Cho 1,84g hỗn hợp 2 muối ACO3 và BCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 0,672 lít CO2 ở đktc và dung dịch X. khối lượng muối trong dung dịch X là:

A. 1,17(g)
B. 3,17(g)
C. 2,17(g)
D. 4,17(g)

Câu 293: (Mức 3)
Cho 17,1 g Ba(OH)2 vào 200 g dung dịch H2SO4 loãng dư. Khối lượng dung dịch sau phản ứng khi lọc bỏ kết tủa là:

A. 193,8 g
B. 19,3 g
C. 18,3 g
D. 183,9 g

Câu 294: (Mức 1)
Các muối phản ứng được với dung dịch NaOH là:

A. MgCl2, CuSO4
B. BaCl2, FeSO4
C. K2SO4, ZnCl2
D. KCl, NaNO3

Câu 295: (Mức 2)
Để hòa tan hết 5,1 g M2O3 phải dùng 43,8 g dung dịch HCl 25%. Phân tử khối của M2O3 là:

A. 160
B. 102
C. 103
D. 106

Câu 296: (Mức 1)
Các cặp chất tác dụng được với nhau là:

1. K2O và CO2
2. H2SO4 và BaCl2
3. Fe2O3 và H2O
4. K2SO4 và NaCl

A. 1, 3
B. 2, 4
C. 1, 2
D. 3, 4


Câu 297: (Mức 1)
Người ta điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân các muối dưới đây:

A. K2SO4, NaNO3
B. MgCO3, CaSO4
C. CaCO3, KMnO4
D. KMnO4, KClO3
Bài10: MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG (NaCl và KNO3)

Câu 298: (Mức 1)
Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong:
A. Nước biển.
B. Nước mưa.
C. Nước sông.
D. Nước giếng.
Câu 299: (Mức 1)
Nung kali nitrat (KNO3) ở nhiệt độ cao, ta thu được chất khí là:
A. NO. B. N2O C. N2¬O5 D. O2.
Câu 300: (Mức 1)
Muối kali nitrat (KNO3):
A. Không tan trong trong nước.
B. Tan rất ít trong nước.
C. Tan nhiều trong nước.
D. Không bị phân huỷ ở nhiệt độ cao.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hocmai.forum5.info
 
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 9 (phần 3)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Hướng dẫn nghiệp vụ hàng hải (Capt. Tiếu Văn Kinh)
» Trắc nghiệm về tình cách của bạn
» Đề cương thực tập tốt nghiệp ngành Điều khiển tàu biển
» 1001 câu hỏi & giải đáp cho Nghiệp vụ thuyền trưởng và sỹ quan boong !
» nghiệp vụ phó 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
♥♥ Best ♥♥ Friend ♥♥ Forever♥♥ :: Your first category :: Your first forum-
Chuyển đến